БЧК събра 1 929 395 лева помощ за учебните заведения

Като част от своята благотворителна кампания „Заедно срещу COVID-19”, до 11 януари Българският Червен кръст е събрал 1 929 395 лв. в помощ на лечебните заведения у нас. Инициативата продължава, като с набраните средства БЧК обезпечава болници в цялата страна с най-необходимото за лечението на пациенти и за обезопасяването на медицинските екипи на първа линия в борбата с COVID-19.
В дейностите на БЧК в отговор на COVID-19 към момента са взели участие общо 5 647 доброволци, благодарение на които над 100 хиляди нуждаещи се са получили хранителни продукти. Към момента Българският Червен кръст също така е предоставил над 3 милиона лични предпазни средства, както и над 20 хиляди PCR теста. Не по-малко значима е помощта, която организацията оказва на лечебните заведения, които получиха специализирана медицинска апаратура и имущество от бедствения резерв на БЧК за подпомагането на борбата срещу COVID-19, както и хигиенни продукти и консумативи за медицинския персонал и доброволците на първа линия. Чрез своите дейности в отговор на пандемията БЧК е достигнала до над 430 000 души, като продължава да предоставя актуална, достоверна и навременна информация на обществото. От началото на пандемията БЧК предоставя и психосоциална подкрепа на гражданите, които имат нужда от такава, чрез Националния чат за психосоциална подкрепа, достъпен на официалния уебсайт на организацията.