Бъдещето на ВиК-сектора е консолидацията

В страната вече има 21 консолидирани ВиК оператора. Отрасъл ВиК, както и повечето инфраструктурни сектори се развиват в изключителен дефицит на финансов ресурс. Анализът на Световната банка в Стратегията за развитие на ВиК отрасъла показва, че в 10-годишен период за изпълнението й са необходими почти 12 млрд. лв. за привеждане на инфраструктурата в цялата страна в унисон с европейските изисквания.
Събирайки всички източници на средства за финансиране на отрасъла – европейски, национални и инвестиционните програми на ВиК операторите, недостигът е в размер между 8 и 9 млрд. лв. Затова с помощта на банката ще бъде направен анализ как да стабилизираме отрасъла. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков пред участниците в работна среща на Асоциациите по ВиК от цялата страна в Луковит. Във форума участва областният управител на Хасково Станислав Дечев и експертите от Асоциация ВиК Хасково. Основният проблем в отделни области е въпросът за цената на водата, подчерта министър Нанков и допълни, че трудно може да се обясни на гражданите какво се включва в нея. Сред обществото битува мнението, че водата като държавна собственост трябва да е безплатна, но услугата, която получават потребителите, калкулира в цената си цялостната дейност на ВиК- оператора по доставяне, пречистване и отвеждане с необходимото качество на питейни и отпадъчни води, и средствата за изграждане на необходимата инфраструктура и пречиствателни съоръжения, обясни още министър Нанков.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова призова общините да се консолидират в асоциации по ВиК територии.
„Ние не можем да оперираме една сложна техническа ВиК инфраструктура с малки оператори и с малки дружества, които дори не отговарят на основни технически изисквания. Много трудно ще бъде убеден Брюксел, че ние имаме готовност да работим в посока консолидация, ако ни е разрешено да финансираме и неконсолидираните територии. Няма смисъл да се правят тези усилия“, каза заместник-министърът по време на двудневна работна среща на Асоциациите по ВиК в Луковит. Консолидацията на ВиК сектора в област Хасково вече е факт, въпреки трудностите с присъединяването на дружествата в Димитровград и Стамболово.