Българите живеят най-кратко в страните от ЕС

Очакваната средна продължителност на живота на българите слабо се повишава, но остава най-ниската в ЕС – 74.8 години за периода 2015-2017 г., показват данни на НСИ. Този показател определя средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност, обясняват статистиците. Спрямо предходния период (2014 – 2016 г.) очакваната средна продължителност на живота се увеличава с 0.1 години.
България заедно с Латвия и Литва (74.9 години) е сред страните с наи?-ниска средна продължителност на живота на населението в Европеи?ския съюз, а с наи?-висока са Испания (83.5) и Италия (83.4 години). Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 78.4 години. За периода между 2007 и 2017 г. увеличението при мъжете е с 2.0 години, а при жените – с 2.1 години.