Българите могат да работят за себе си до края на годината

В неделя настъпи денят на „данъчната свобода“ за българите през 2018 г., в който вече са отработили необходимите 132 дни, за да изплати всичките си годишни задължения към бюджета. Този символичен ден ежегодно се изчислява от Института за пазарна икономика и тази година сме работили с пет дни повече за държавата спрямо 2017 г. Тази година българите ще изработваме средно по около 289 милиона лева на ден, за да се осигурят заложените в бюджета приходи от 38.2 млрд. лева.