България се топи до 5 млн през следващите 20 години

Населението на България се очаква да намалее с една четвърт в следващите 20 години до 2040 година, сочи прогноза на учени от БАН и Софийския университет. Прогнозата е разработена в три варианта – тенденциален, при който е заложено запазване на тенденциите от досегашното демографско развитие, оптимистичен – при който се предполага повишаване на равнището на раждаемост и коефициента на плодовитост и песимистичен – с влошаване на демографските процеси.
Най-вероятен е вариант в границите между реалистичния и песимистичния сценарий. Автори на анализа са доц. д-р Надежда Илиева, ръководител на секция „Икономическа и социална география“ в Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, и доц. Георги Бърдаров – доктор по география на населението и селищата, ръководител на катедра „Социално-икономическа география“, зам.-декан на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. И при трите варианта на прогнозата се предвижда намаление на населението, но с различни темпове. Според различните варианти населението ще достигне между 5 милиона и 79 хиляди души при песимистичния вариант – 5 милиона 359 хиляди при тенденциалния и 5 милиона и 800 хиляди при оптимистичния.
Очаква се градското население да достигне 79% през 2040 г. В условията на задълбочаваща се демографска криза бъдещото развитие на градовете включително и големите, ще се определя от възможностите им да задържат и привличат към себе си население. Градовете, които успеят да бъдат гъвкави и да се развиват в динамично променящите се условия, ще успеят да привлекат не само капитали, но и население, коментира тя. В тези условия малките населени места, включително малките градове, до голяма степен ще се окажат неподготвени за тази конкурентна среда, като допълнително утежняващ фактор ще се окаже силно застарялото население в тях, недостатъчната работна сила, както и ниско квалифицираната работна ръка.