България финансира специализиран автомобил за хората в Струмица

Министерският съвет одобри отпускането на 70 000 лева за закупуването на специализирано превозно средство за всички уязвими групи в община Струмица, Република Македония. Безвъзмездната финансова помощ е в рамките на проект за социално включване на уязвими групи в община Струмица и създаването на условия за пълноценното участие на хората с увреждания в икономическия, социалния и културния живот и упражняване на основните права, без дискриминация по признак на увреждане.
Финансирането ще бъде осигурено от одобрените средства от бюджета на МВнР, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ съгласно Закона зa държавния бюджет за 2017 г.