България ще участва в Световния градски форум

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в Световния градски форум, който ще се проведе в Куала Лумпур, Малайзия, между 7 и 13 февруари 2018 г.
В рамките на форума, за първи път след конференцията в Кито от октомври 2016 г., ще бъде обсъдено на високо ниво изпълнението на Новия градски дневен ред на ООН. Темата на събитието е „Градовете 2030, градове за всички: изпълнение на Новия градски дневен ред на ООН“. Форумът ще постави фокус върху Новия градски дневен ред на ООН като инструмент и ускорител за постигане на Дневния ред за устойчиво развитие 2030 и целите за устойчивото развитие.
Позицията на България гласи, че Новият градски дневен ред на ООН отбелязва общата визия и политически ангажимент за устойчиво градско развитие и призовава за конкретни действия на глобално, национално и местно ниво. Страната ни ще отбележи, че е важно да се полагат повече усилия за балансирано териториално развитие, като се спомогне и финансирането на по-малките населени места с цел намаляване на негативните демографски тенденции. Новият градски дневен ред на ООН има надежден партньор за постигане на целите си – Градският дневен ред на ЕС, който предоставя рамка, ориентирана към резултатите, като определя 12 партньорства за сътрудничество. България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да предприема действия за прилагането му на национално ниво.