Български пощи вдига цените за най-масовите услуги

Навръх Деня на будителите, 1 ноември, „Български пощи“ ще ни разбуди с нови по-високи цени. От държавния монополист обясниха, че променените тарифи за универсалната пощенска услуга са въз основа на доказано изменение на разходите, което е съгласувано с Комисията за регулиране на съобщенията. Поскъпват някои от най-масовите услуги.
Основание за промяна на цените на международните пратки е промяна във възнагражденията за доставка на международни писмовни пратки (крайни такси) на чуждите пощенски администрации, обясняват от държавното дружество. От компанията подчертаха, че“Български пощи“ работят с регулирани цени и увеличението е в рамките на инфлацията. Имало и увеличение на разходите за материали, разходите за амортизации и разходите за възнаграждения. Припомнят и че минималната работна заплата през 2019 г. е увеличена от 510 лв. на 560 лв.
Средното поскъпване при международните пратки – писма, малки пакети и печатни произведения „без предимство“ е около 15%., като в тегловите стъпки за пратки над 1 кг. цените се запазват и нямат промяна. За препоръчаните пратки за чужбина, които са пратки „с предимство“ във формат Е , изменението на цената е между 7 и 20%. При препоръчаните пратки цените за тегловите стъпки над 1 кг. също се запазват. Променя се цената на допълнителната услуга „препоръка“ от 4,00 лв. на 4,90 лв. Причината за това е увеличението на дължимата стойност за доставка на препоръчана пратка в чужбина, определена във Всемирната пощенска конвеция, посочиха още от „Български пощи“.
Поскъпват и пратките за страната. Средното изменение на писмовните пратки (писма, малки пакети и печатни произведения) „без предимство“ e 6,9%. Поскъпването на писмовните пратки „без предимство“ във формат Е (големи) ((препоръчаните пратки) е средно 15%. Същото е и увеличението на цените на писмовните пратки „с предимство“ и в трите формата. Цените на непрепоръчана кореспондентска пратка „без предимство“ до 50 грама, откритата пощенска картичка „без предимство“, препоръчаните писмовни пратки „с предимство“ над 1 кг. за чужбина, – вътрешните и международни колетни пратки, допълнителната услуга „обявена стойност“ за страната и чужбина, цената на услугата „препоръка“ за страната и писмовните пратки „с/без предимство“ за чужбина, формат P, G и E, остават без промяна.