Български пощи подпомагат доброволчески каузи

„Български пощи“ ЕАД, като социално ангажирана компания, се включи в популяризирането на доброволчески каузи в България. Дружеството безвъзмездно ще разпространи 10 000 рекламно-информационни флаери на фондация „Герои на времето“, която поддържа най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes. В TimeHeroes се публикува информация за всички актуални доброволчески инициативи в страната.
Рекламно-информационните флаери ще бъдат предоставяни в 20 пощенски станции на територията на страната, предимно в малки населени места и села и ще информират възможно най-голям брой хора в пенсионна възраст за каузата на Телефона на доброволеца. Целта на това сътрудничество е да се подпомагат хората в активна пенсионна възраст да преодоляват социалната изолация и чувството за самота, като бъдат активни, значими и полезни включвайки се в доброволчески каузи.