Български пощи стартира епистоларен конкурс

„Български пощи” ЕАД стартира националния етап от 47-ия международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата на конкурса е “Представете си, че сте писмо, пътуващо във времето. Какво послание искате да предадете на своите читатели?“ В международното състезание могат да участват само деца на възраст до 15 години. Националният етап в различните страни се организира от задължените пощенски оператори и писмата се изпращат чрез тях. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или от частни лица.