Бюджетът на Габрово приет на третия опит

След две заседания, в които местният парламент в Габрово не подкрепи финансовата рамка на общината за тази година, в понеделник се проведе трето заседание с единствена точка в дневния ред – приемане на бюджета за 2024 г. По време на заседанието бяха представени и обсъдени предложенията за промени в бюджета, направени от отделните политически групи общински съветници. Част от тях бяха приети от вносителя на документа в лицето на кмета на Габрово и по-късно отразени в проекта на бюджет.
В рамките на дебата, кметът на Габрово Таня Христова подчерта, че над 80% от всички постъпили предложения към проекта на бюджет са удовлетворени. Според комисията „Бюджет, финанси и европроекти“, анализът на бюджета показва, че разходната му част в голяма степен отговаря на очакванията на хората. Таня Христова подчерта, че приоритетите на настоящия бюджет са неразделна част от целите, заложени във всички стратегически документи за развитието на община Габрово и отправи апел към общинските съветници за решения, мотивирани от отговорност към хората и в името на развитието на Габрово. Със 17 гласа „За“, 6 – „Против“ и 9 – „Въздържал се“, местният парламент гласува финансова рамка на общината за 2024 г. в размер на близо 90 000 000 лева. След гласуването, кметът на Габрово благодари и заяви, че този бюджет ще бъде изпълняван в синхрон с политиките за европейско развитие на града и с ангажимент към Габрово и габровци.