Бюджетът на община Кирково ще приемат в понеделник

Общинският съвет в Кирково ще заседава на 22 февруари. В проекта за дневен ред са включени над двадесет точки. Общинските съветници трябва да приемат бюджета на общината за 2021 г., да определят размера на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства и дневния оклад в общинските детски градини.
Предвижда се да гласуват годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, Програма за развитие на читалищната дейност, Календар за спортните и младежки дейности и Календар на културните събития през 2021 г. Кметът на общината Шинаси Сюлейман ще предложи промяна в Наредбата за определяне на размера на местните данъци, създаване на нови социални услуги – „Асистентска подготовка”, осигуряване на подходящ терен за паркинг в Кирково.