Бюджетът на община Кюстендил приемат днес

Двадесет и девет точки са включени в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет в Кюстендил. Съветниците ще гласуват проекта на бюджет на общината за 2021 г. Рамката на бюджета за 2021 доближава 61милиона лева, което е с около 11 милиона лева повече от предходната година.
В дневния ред на заседанието е включено и приемане на отчета за дейността и резултатите на общинските дружества. Съветниците ще приемат проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. На заседанието ще бъде открита процедура по избор на Обществен посредник на територията на община Кюстендил и създаване на Временната комисия по номинациите на кандидати за обществен посредник на територията на община Кюстендил. Съветниците ще приемат годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2021 година в Община Кюстендил.