Бюджетът на община Царево за 2022 година приемат днес

Бюджетът на община Царево за 2022 година приемат на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе от 09,00 часа на 19-ти април. В проекта за дневен ред са включени 15 докладни записки, каза председателят на местния парламент Таня Янчева.
Общинските съветници ще трябва одобрят и бюджетната прогноза на местни дейности за периода 2022-2025 година на община Царево. Те ще приемат и отчетите за дейността и изразходваните средства през 2021 г. на петте читалища на територията на община Царево. Предстои да бъдат актуализирани и работните заплати на кметовете на кметства, както и минималните и максимални цени за таксиметрови превози в общината. Местните парламентаристи ще трябва да допълнят Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.