Валентина Радинска / ***

Просто – лошо пада светлината.
Просто – няма кой да ме прегърне…
Слизат сенките от планината.
Лятото насам дали ще свърне?

Просто – в мен вали… И аз треперя.
Просто – прекалено ми е тихо…
Тез, които търсех – не намерих.
Търсещите мен – не ме откриха…

Просто – в календара няма дата,
дето нещичко за мен да значи.
Просто – лошо пада светлината…
Затова си мислите, че плача.