Вангелия Атанасова / Отвлечена любов

Да се превърнеш в птица искам
и да прехвръкнеш над стената,
която ще издигна между нас…
Стената е минирана – изпепелява се,
щом пламъче нищожно до нея се докосне
и нишката между душите, когато се прекъсне,
телата – в отчаяние –
едно към друго падат.
Но аз издигам камък върху камък
и всеки камък е с мой образ, който вграждам –
нима ще ме прежалиш многократно?
Не преднамерено, не за игра,
а за да видя твоя полет,
за тебе
аз издигам стената между нас.