Вангелия Атанас / ***

Слана сковава
цветята ми пролетни,
щом отминаваш…