Вангелия Атанас / ***

Рибни пасажи
под вълните препускат.
Моите чувства.