Варненци се жалват за лошо електрозахранване

Жители на варненския квартал „Галата“ и още 4 местности в район „Аспарухово“ се оплакват, че имат лошо качество на електрозахранването в района по различно време с кратки прекъсвания на тока. Жалба е подадена още през 2017 г., но проблемите продължават и до днес. Хората са изпратили писмо до омбудсмана проф. Диана Ковачева, а тя е поискала отговор от „Енерго-Про“, каза Ваня Кисьова, която от години страда от проблема с електрозахранването, който води и до изгаряне на електроуреди.
Жителите на района са внесли поредна подписка, а отговорът прехвърля топката към строителите на новите кооперации. Казва се, че те нарушават целостта на кабелите, което води до спирания на тока. Хората обаче се опитват да докажат, че проблемът е в енергото, а не в строителните фирми. „Малко вятър да духне, разбираме, че това е много чувствително за електропреносната система, която е на територията на „Галата“. Пък и без вятър. С вятър и без вятър – все си спира токът“. Кисьова споделя, че не е чувала за някой, който е получил обезщетение за изгорели уреди в следствие на спирането на тока. Всички са обезверени, смята тя. На запитване от „Енерго-Про“ отговориха, че в част от кв. „Галата“ има чужди съоръжения, които при повреди смущават работата на съоръженията на ЕРП-Север. Там обаче е проектиран и влязъл в сила подробен устройствен план и електроразпределителното дружество е инвестирало и изградило нови мрежи ниско напрежение. През последните изключвания обаче – на 15 февруари, екипи са извършили обход на електропровода и отново са открити проблеми в чужди съоръжения, издадени са предписания на собственика на единия трафопост, а на втория са предприети действия за отстраняване на проблемите, съобщават от дружеството. То е планирало цялостно разделяне на електрозахранването на средно напрежение за „Галата“, Боровец-Юг, за да се предотвратят подобни аварии. Инвестицията е мащабна и трябва да се проведат процедури по Закона за обществените поръчки, което изисква значителни средства.