Вдигат тавана на пенсиите до 1040 лева през 2019 г.

От 1 юли 2019 г. таванът на старите пенсии се вдига от 910 на 1040 лв. Данъци и осигуровки няма да се пипат, но минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще расте в следващите три години. Стъпките на пенсионната реформа се запазват. Минималната заплата ще продължи да се увеличава административно – от 510 сега на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 2020 г. и на 650 лв. от 2021 г. Продължава и ръстът на парите за учителски заплати, като се запазва обещанието средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти да се удвоят през 2021 г. спрямо 2017 г.
Това са основните социални параметри в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., публикувана от финансовото министерство. Увеличението на тавана на старите пенсии ще стане не чрез повишаване на максималния осигурителен доход – той ще остане 2600 лв. за целия период. Променя се съотношението – максималният размер на пенсията се увеличава от 35 на 40% от максималния осигурителен доход. Потвърждава се ангажиментът всички пенсии, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. да не са ограничени от таван.
Предвидено е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост да се увеличават по швейцарското правило, като очакваният ръст е 4.6% за 2019 г., 4.4% за 2020 г., 4.3% за 2021 г. Възрастта и стажът за пенсия ще продължат да растат според заложеното в социалния кодекс – възрастта с по 2 месеца на година за жените и с по 1 месец за мъжете, а стажът – с по 2 месеца и за двата пола. В резултат на промените средният брой на пенсионерите се очаква да намалее незначително – от 2.164 млн. през 2019 г. до 2.154 млн. през 2021 г.
През 2021 г. средната пенсия ще бъде 424.18 лв., като за догодина размерът й е 382.78 лв. Разходите за пенсии ще нарастват с около половин милиард годишно – 484.4 млн. лв. за 2019 г. спрямо заложеното в закона за бюджета на ДОО за т.г., а за 2020 и 2021 г. е предвиден ръст съответно с 513.3 млн. лв. и 498.4 млн. лв.