Велико Търново домакин на форум на европейските общини

С дискусия „Настоящата и бъдещата ни визия за Европа и Европейския съюз” във Велико Търново започва заседанието на генералните секретари и директори на асоциациите-членки на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР). Организацията (www.ccre.org/) е най-голямата асоциация на местните и регионални власти в Европа. Нейни членове са 60 асоциации на местни и регионални власти от 41 европейски и извън европейски държави.
Домакини на събитието са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Община Велико Търново. НСОРБ членува в СЕОР от 1997г. Заседанието ще бъде открито в 14:00 часа в новата зала на Общинския съвет, която се намира на третия етаж в сградата на Община В. Търново. В рамките на форума заместник – министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Олег Петков ще представи приоритетите на българското Председателство. Даниел Панов, председател на Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) и кмет на Велико Търново, ще запознае гостите с приоритетите и дейността на българските местни власти.
За участие в заседанието във Велико Търново пристигат генералните секретари и директорите на двете асоциации на общините и градовете на Австрия, на Фламандските градове и общини от Белгия, на Съюза на градовете и общините от Чешката република, на асоциацията на регионите от Дания, на общините от Естония, на Френската асоциация на общините и регионите, съседите ни от Гръцката и Румънската асоциации на общини, на асоциациите на местните власти от Литва, Люксембург, Обединеното кралство, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия, Испания и от Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС).