Велико Търново работи по иновативна мрежа за занаятчиите

През последните две десетилетия платформите за онлайн продажби постепенно се превърнаха във все по-ключов елемент по пътя към успеха за редица търговци. Това, което прави тези платформи толкова привлекателни, е фактът, че те срещат потребителите с производителите и им дават пространство, където те могат да взаимодействат онлайн. А това е от особено значение, когато говорим за местна занаятчийска продукцията.
При занаятите традиционно срещата между хората, които предлагат такава продукти, и потенциалните им клиенти се случва предимно физически. Онлайн продажбите на подобна продукция обаче са ниша, която не е особено добре разработена в България и има съществен потенциал. Интернет е добра възможност да се скъси пътят на качествената продукция от производителя до клиента.
Затова Велико Търново съвместно с партньори от Румъния работи върху създаването на иновативна мрежа, която да помогне на занаятчиите и местните земеделски производители да достигнат до нови клиенти по нов за тях канал. Fairdeal е платформа, която цели създаването на нови възможности за тях в трансграничния регион от двете страни на река Дунав. Чрез нея те ще могат максимално бързо и лесно да влизат в контакт с потенциални клиенти, да се рекламират и като цяло да достигнат до пазари отвъд местния.