Величка Петкова / Самочувствие

Омръзна ми да бъда псевдоистинска,
в лъжливи думи да се вричам.
Омръзна ми да съм доволна в ниското –
на върховете пленник са очите ми.

Не искам да си самоограбя чувствата,
да съм трийсетгодишна мъдра старица.
Да пилея дните в безнадеждно препускане
подир къшея хляб пръснат за птиците.

Все още имам кураж да запаля
пожара стихиен на вярата в себе си.
Да изгоря в него от пламък погалена,
да се родя в него, по-жива от всякога.