Вендинг машина за лекарства пуснаха във Варна

Във варненския квартал Аспарухово вече е инсталирана и работи автомат за купуване на лекарства. Според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, вендинг автомати за лекарства могат да работят само на територията на аптеки и дрогерии, извън тези обекти те са незаконни. Другото изискване е, да продават само лекарства без рецепта. Вендинг автоматът е роботизиран. Системата поддържа нужната температура за съхранение на медикаментите.