Вижте трите най-привлекателни държави за студенти

В ТОП 3 на най-привлекателните държави за студенти влизат Германия, Великобритания и Франция. При съставянето на класацията под внимание са взети фактори като качество и цена на образованието, както и качество на живот и възможност за кариерно развитие в дадена страна.
Съчетанието на университети от световна класа и възможността за безплатно обучение са основните причини ФРГ да заема челно място в класацията. Великобритания пък привлича с добро качество на образованието и възможност за правене на кариера. Тя обаче е чак на 30-то място по привлекателност, когато става дума за цена на обучението. Излизането на страната от Европейския Съюз може да я измести по-надолу в класацията.
Аналогично на Германия, третата в класацията – Франция, привлича младежи с качествено, и в същото време не много скъпо висше образование. В ТОП 10 за пръв път през тази година влиза Полша. Сред основните причини е, че достъпното от финансова гл.т. висше образование предлага все повече програми на английски език. За последните 5 години броят на чуждестранните студенти в страната е нараснал от 12 000 на 65 000 души.