ВиК – Ямбол има несъбрани вземания в размер на 1,8 млн лева

Близо 1 млн. и 800 хиляди лева са задълженията към ВиК – Ямбол. По-голямата част от сумата са стари дългове, натрупани от битови абонати. Задълженията към дружеството и в края на тази година остават същите, както през последните близо 10 години и според управителя на дружеството инж. Стоян Радев в момента има много добра събираемост:
“Най-просто казано, ако сме фактурирали 100 лева, сме събрали 99. Аз съм имал честта да говоря с банки, с фирми, които не могат да се похвалят със същата събираемост“. Продължава тенденцията по-голямата част от длъжниците да са битови абонати. И въпреки че дружеството печели стотици дела, общите задължения се запазват. Причината е, че от некоректните платци няма какво да се вземе. Един от начините, за да бъдат намалени загубите, е поставянето на водомери, но това е изключително трудно, тъй като в много от случаите собствениците на имотите, в които се използва вода, остават неясни или самите имоти са незаконни, допълни инж. Радев.