Високопроходима линейка получава Спешна помощ – Варна

Центърът за спешна медицинска помощ във Варна получи нова високопроходима линейка. Той е един от деветте центъра у нас, които по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е снабден с автомобил 4Х4, информираха от Министерството на здравеопазването. Срокът на изпълнение на проекта е до края на месец юли 2024 г.
Специалните автомобили са снабдени с цялото необходимо оборудване. Те ще бъдат разпределени освен за нуждите на ЦСМП-Варна, но и за ЦСМП-Бургас, ЦСМП-Видин, ЦСМП-Габрово, ЦСМП-Добрич, ЦСМП-Ловеч, ЦСМП-Плевен, ЦСМП-Пловдив и ЦСМП-Русе. Припомняме, че първите пет високопроходими линейки бяха доставени в България в края на миналата година и разпределени в ЦСМП-Благоевград за нуждите на ФСМП-Банско, ЦСМП-Пазарджик за нуждите на ФСМП- Велинград, ЦСМП-Смолян за нуждите на ФСМП-Смолян, ЦСМП-София за нуждите на ФСМП-Самоков и ЦСМП-Шумен за нуждите на ФСМП- Върбица. Втората доставка на още 7 високопроходими линейки, бе изпълнена в началото на месеца. Тогава спешните автомобили бяха разпределени в следните ЦСМП: Велико Търново, Кърджали, Кюстендил, София, Монтана, Благоевград за нуждите на ФСМП -Сандански и Смолян за нуждите на ФСМП-Мадан. По проекта ще бъдат доставени още 21 линейки.