Вкаменено дърво на близо 90 000 години в Минерални бани

Това вкаменено дърво се намира пред кафе „Ювента” в националния курорт Минерални бани. То е на повече от 90 000 години. Вкамененото дърво е вид фосил, при който органичните материали, съставящи дървесината, са заменени с минерали, най-често силикати, като е запазена първоначалната структура на дървесния материал.
Процесът на петрификация протича под земята, когато дървото е затрупано от седименти, които го предпазват от разлагащото влияние на кислорода. Богати на минерали води, протичащи през седимента, отлагат минерали в клетките на растението и на мястото на лигнина и целулозата се образуват минерални структури. Вкаменени (опализирани) дървета в България се срещат в Източните Родопи. Прочут е феноменът „Вкаменената гора“ край село Равен.