Влизат в сила новите правила за регистриране на автомобили

Новите правила за регистриране на моторните превозни средства влизат в сила от днес – 27 декември. Хората, които продават автомобилите си, вече няма да бъдат задължени да представят пред „Пътна полиция“ договор за покупко-продажба. Предвидено е да заработи и електронната система за връзка между полицията и нотариусите, а регистрацията ще прави купувачът.
Регистрацията след закупуване на кола трябва да се направи в срок от един месец. До момента в действащия закон нямаше срокове, в които превозното средство да бъде регистрирано. Изтече ли едномесечният срок, ако не е извършена пререгистрация на превозното средство, не е сменено свидетелството за регистрация, той подлежи на санкция през втория месец, а след изтичане на втория месец – автоматично, служебно ще му бъде прекратена регистрацията. Правилата важат за регистрирани у нас автомобили и за закупени от чужбина.