Водите от канализацията на Ахтопол се изливат в Черно море

Водите от канализационната мрежа на Ахтопол се изливат без пречистване в Черно море, съобщиха от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. От там са извършили проверка, която е установила, че мръсните води се изливат в Черно море на 1 километър югоизточно от града. От бетонов колектор изтичат битово-фекални води около 70 литра в секунда. А в периметър от около 300 – 400 метра водата в морето е мътна със специфичен битово-фекален мирис.