Водна акция срещу „неутолимата жажда” на енергетиката

Активисти на природозащитната организация „Грийнпийс“ – България влязоха с каяци в охлаждащия електроцентралите в Маришкия байсейн яз. „Овчарица“ и разпънаха по вода банер с послание „Избирам водата“. Демонстрацията в сряда е призив за съхранение на водните ресурси в Източномаришкия речен басейн, използвани в огромни количества в енергетиката.
Екоорганизацията разпространи и изводи от свой нов научен доклад „Неутолимата жажда на енергетиката“, разработен заедно с учени от университета в Лайден, Нидерландия. Според изследването водните ресурси в района на комплекса „Марица Изток“, където са съсредоточени 90 процента от въглищните електроцентрали на България, са подложени на силен натиск. При това той ще продължава, ако се приложи досега афишираната енергийно политика за запазване на въглищните енергийни мощности и след 2030 г. Тази тенденция несъмнено би застрашила сигурността на електроенергийно производство, но също така би увеличила конкуренцията за вода между местните потребители, селското стопанство и друга промишленост в този икономически добре развит регион на България, констатира докладът.
„Енергийната политика на България в момента е политика на бездействие и празни надежди. В нея няма ясен срок за спиране на използването на въглища и справедлив преход към производство на енергия от слънцето и вятъра. Предстоящите избори биха могли да се превърнат в отправна точка за реформа в енергетиката, но за целта е необходимо политиците да предприемат смели действия, а избирателите активно да ги изискват и след датата на вота“, коментира Меглена Антонова, ръководител на кампаниите на „Грийнпийс“ – България, цитирана в съобщението.
Според организацията продължаващата експлоатация на комплекса „Марица Изток“ може да предизвика сериозен воден недостиг в два от притоците на р. Марица – пряко в река Сазлийка, а в река Тунджа – чрез отклонението, което поддържа непрекъснатата необходимост от вода в яз. „Овчарица“ за охлаждане. „Много региони вече изпитват недостиг на вода за електроенергийно производство поради климатичните промени — тенденция, която вероятно ще се запази. Конкретно по отношение на река Марица, промените в климата до 2050 г. понижават още повече минималния воден отток през сухите месеци“, коментира д-р Ранран Уанг от изследователския екип.. Според него това вещае засушаване и недостиг на вода не само за производство на енергия, но и за битови, селскостопански и други индустриални нужди.
„Ако използването на изкопаеми горива продължи и в бъдеще, това само ще подсили тази тенденция. Определянето на крайна дата за използването на въглища за производство на енергия е най-важната политическа стъпка за разрешаване на този проблем“, допълва той.
Проучването за отражението на енергийните мощности в Маришкия комплекс върху водните ресурси в региона е направено чрез симулация при три климатични сценария и два различни варианта за енергиен преход. Изследването е проведено от интердисциплинарен екип от Института по екологични науки на Факултета по природни науки в Университета в Лайден, Нидерландия. Тази институция от световен ранг съсредоточава усилия в проучвания на натиска върху околната среда от човешките дейности и използването на изследвания за устойчиво развитие като критерий при вземането на решения, посочват от „Грийнпийс“.