Водни проблеми решават в Кюстендилско

Липсата на вода се оказва сериозен проблем в това горещо време за хората, които по една или друга причина, имат проблеми с водоснабдяването. Това се отнася до жителите на три кюстендилски села, които в момента са на воден режим, нарушено е подаването на питейна вода и в отделни махали или къщи в други населени места.
„Воден режим има в селата Делян и Крайни дол в Дупнишко и в село Катрище в Кюстендилско. В останалите селища имаме временни проблеми, които се явяват вследствие на проблеми и аварии в мрежата, и на злоупотреба от някой от нашите клиенти. Важното е, че по всички тях се работи и се търси максимално бързо отстраняване. В момента там няма вода, заради прекъсването на Рилския водопровод, който аварира миналата седмица. Бяха отстранени проблемите, но вчера отново имаше авария. Очакваме, че днес водата ще стигне до тези три населени места, които останаха без вода“, съобщи Александър Пандурски, областен управител на Кюстендилска област. По думите му, служителите на „Кюстендирска вода“ реагират адекватно на ситуацията и работят поетапно за отстраняването на проблемите. Основните причини за тези аварии са остарялата водопроводна мрежа и недобросъвестното използане на водата за поливане и напояване на земеделските площи. „Няколко кметове на общини вече са пуснали свои заповеди, с които са забранили използването на питейната вода за такива цели. Предстои ни среща с полицията, имаме обекти, които са нерегламентирано свързани с ВиК мрежата, ползват питейна вода за промишлени нужди, изхвърлят в канализацията отпадъци, които не трябва да бъдат там и така нататък. Предстои ни една по-широка кампания в това отношение, за да можем да вземем мерки. Ние непрекъснато апелираме нашите съграждани да пестят водата, защото това е един ресурс, който е толкова ценен, че ние не можем да разберем, защо трябва да го похабяваме, понякога за килограм домати. Да, важни са за хората, но в други части на света, хора остават без възможност да се докоснат до вода, даже за пиене, а не за нормални козметични нужди“, коментира още областният управител на Кюстендил. Александър Пандурски благодари на служителите на водното дружество, които в тези горещи дни, работят неуморно за отстраняването на авариите, дължащи се най-вече на остарялата водопреносна мрежа.