Водоснабдяват допълнително Боровица

Продължават строително-монтажните работи по проекта за допълнително водоснабдяване на ардинското село Боровица. Кметът на селото Айсел Мехмед заяви, че се изгражда шахтов кладенец в местността „Димен янъ”. Средствата са от капиталовите разходи на община Ардино за 2017 година.
„Надявам се, че с допълнителното водоснабдяване да разрешим проблема с недостига на вода в селото”, заяви Айсел Мехмед. Тя от свое име и от името на жителите на Боровица благодари на ръководството на община Ардино в лицето на кмета Ресми Мурад за реализирането на поетите ангажименти. В Боровица живеят над 800 души. Състои се от център Боровица и кварталите Любицево, Чучар, Враждалци, Мировец, Стар читак и Кътино.