Военна диплома на император Елагабал, намерена край Сърница

Близо над село Сърница до прохода „Гидика“ се намират стени на римска крепост със сигнална кула. В нея е намерен един рядък ценен документ – военна диплома от император Елагабал, носеща дата 7 януари 221 г. Тя се намира в бившия придворен музей във Виена. На документа е записана и датата на издаването, 7-ми януари 221 г.
Военната диплома се издавала след изтичането срока на военната служба. Документът се използвал като доказателство, че си служил в Римската империя. След изтичане на срока на военната служба, на почетно уволнените войници били връчвани военни дипломи. Също така, тя давала право за сключване на брак.