Всеки трети българин предпочита да живее при Тодор Живков

Всеки трети интервюиран или 32.6 % от запитаните българи посочват, че биха предпочели да живеят по времето на управлението на Тодор Живков, а 28.1 % – времето след 1989 г. По време на управлението на цар Борис III биха избрали да живеят 8 %, а на цар Фердинанд – 2 %. Това показва изследване на Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ). Данните са публикувани на страницата на Народното събрание.
Проучването е проведено в периода 6-20 юни 2023 г. и е представително за пълнолетното население на страната. Интервюирани са 1000 пълнолетни български граждани. Извадката е двустепенна, гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката, стратифицирана по местоживеене. По метода на полустандартизираното интервю лице в лице, респондентите са интервюирани по домовете им. Подборът на респондентите в домакинствата е извършен по модифициран метод на Лесли Киш (най-близка рождена дата). Максимална грешка при дялове от 50%: +/- 3,5%. Изследването на НЦПИ е осъществено по съпоставими методика на регистрацията и методика на извадката и резултатите от проучването са сравними с данните от изследвания на Центъра, проведени от 1999 г. досега.
Привърженици на периода на управлението на Тодор Живков са 53 % от респондентите на възраст над 59 години. В тази група попадат 60 % от нискообразованите респонденти, 57 % от крайно бедните, 40 % от живеещите в селата, 36 % от живеещите в малките градове. В най-висока степен носталгия към тези години декларират предимно респондентите със силно изразени национално-патриотични нагласи, посочват от Центъра.