Всички училища в страната само с електронни дневници

Всички училища в страната трябва да водят дневниците си само в електронен вид от учебната 2022/2023 г. Това важи също за детските градини, центровете за подкрепа на личностното развитие и др. образователни институции, информират от Министерството на образованието и науката (МОН).
Изискването за смяна на хартията с дигитален документ е прието още през 2016 г. Досега то беше прилагано частично и директорите можеха да избират дали да поддържат електронна или хартиена документация, или двете едновременно. Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на МОН вече е напълно готова, като от министерството уверяват, че образователните институции имат всички необходими условия да въведат електронния дневник. Услугата е безплатна и ще спести средства за отпечатване на хартиени дневници. За учебната 2021/2022 г. за това са похарчени около 200 000 лв., въпреки че заявките за хартиените документи са намалели повече от два пъти спрямо учебната 2020/2021 г.