ВСС прие правила за освобождаване на главния прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие вътрешните правила за предсрочно освобождаване на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС. На днешното заседание на ВСС главният прокурор Иван Гешев получи официално предложението на министър Надежда Йорданова за освобождаването му с материалите към него.
„Декларирам, че съм получил и подписал предложението“, каза Гешев. С приетите днес правила ВСС разписа сроковете и рамката, по които да се провежда процедурата по предложение за предсрочно освобождаване на „тримата големи“ в съдебната власт. С официалното приемане на предложението и материалите от главния прокурор започват да текат сроковете по процедурата. Пленумът прие да проведе на 4 април следващото си заседание, на което да се произнесе по допустимостта на предложението на министър Йорданова за предсрочно освобождаване на Иван Гешев.