Втората кампания на акция „Зима” започва в Минерални бани

Втората от трите кампании на акция „Зима” започва от днес в община Минерални бани. Кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” е насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Във времето тя е разположена от 11 до 20 ноември 2017 г., а 16 ноември ще бъде обявен за Ден без пешеходци-жертви на пътя.
Дейността в тази кампания ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, отнемащи предимство на пешеходците. Контролът ще бъде насочен за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.
Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места. Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще вземат отношение на място. Главна дирекция „Национална полиция“ и ОД на МВР в страната ще се включат в дейностите, посветени на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП – 20 ноември, който по традиция ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в страната.