Втори прием на документи на двойки с репродуктивни проблеми

Днес от 9:00 часа, в зала 215 на Община Стара Загора започна втори прием на документи за 2022 година за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на общината.
Входирането в администрацията на нужната документация може да се прави всеки работен ден от 9:00 до 12:30 часа, а крайният срок е 12.30 часа на 21 октомври. Помощта се отпуска един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че кандидатът не е одобрен за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура. Критериите, както и необходимата документация, са публикувани в сайта на Община Стара Загора, секция „Обявления“ на Общински съвет.