Втори транш от субсидиите получиха пенсионерски клубове

Пенсионрски клубове и организации на хора с увреждания в община Хасково получават днес втори транш от субисиите си от Общината. Първия бе през месец март. Общо в двата транша са преведени 28 хиляди лева. Със субсидии от общината са: Обединен съюз на пенсионерите, Сдружение „Съюз на пенсионерите“, Сдружение“ Пенсионерско движение за социална справедливост“, „Клуб на инвалидите с физически увреждания“, „Районна организация на глухите“, Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“, Сдружение „Диабет 2012“, Сдружение „Съюз на диабетоболните“, Сдружение „Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания“