Въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се въвеждат временни допълнителни противоепидемични мерки. Считано от 1 до 21 декември, се преустановяват посещенията и провеждането на мероприятия в пенсионерски клубове на територията на Община Стара Загора.
Препис от Заповедта е връчен на директора на РЗИ и на областния управител за сведение. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Стара Загора.