Въвеждат електронен прием в детските градини на Велико Търново

Електронен ще бъде приемът в детските градини на територията на Велико Търново през новата учебна 2023/2024 година. Това предвижда нова наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, включително и за яслените групи в тях. Документът е публикуван в сайта на общината на следния адрес:
Приложена е карта с прилежащите към детските градини райони. Така родителите ще могат бързо и лесно да проверят къде да запишат детето си според адресната си регистрация. Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави онлайн от публичния сайт за прием или на място в желаната детска градина. Всички необходими документи за записване – удостоверения за постоянен или настоящ адрес и промени по тях, семейно положение и др. ще се набавят служебно от администрацията. Водещ критерий за прием в яслени групи към ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ и първа възрастова група към детските градини на територията на град Велико Търново е близостта по постоянен или настоящ адрес на детето. Всеки родител може да подреди в заявлението си до 14 детски градини. След публикуване на класирането, записването се извършва на място в съответната учебна институция.