Въвеждат нов ред при гласуването в Народното събрание

Председателят на НС Никола Минчев обяви, че решенията в пленарната зала вече няма да се взимат със 121 гласа. Тази практика беше въведена от 46-ото НС, но не беше нормативно закрепена.
„Появиха се и проблеми, поради което ще се върнем към практиката, която е била прилагана до 44-ото НС и тя е, че за да бъде прието едно предложение за него трябва да са гласували повече от половината депутати от последната проверка на кворума“, посочи Минчев. С изтичане на извънредната епидемична обстановка отпада и възможността за дистанционно участие в работата на пленарна зала.