Въвеждат промени в гръцката тол система

Тол системата в Гърция ще се промени през следващите месеци. Ще бъдат отменени спирките и цената ще се плаща на последната станция. Например ако пътувате от Атина до Солун, пътната такса ще се плаща еднократно на пътната станция в Малгара. Така ще се избегнат закъснения и задръствания по пътя. Тол таксата ще може да бъде заплатена в брой на място или предплатена чрез „direct debit viacard“ в напълно автоматизирани пунктове за заплащане на пътната такса.