Въвеждат самотаксуване в „Синята Зона” на Ямбол

От 20.11.2017г. се въвежда самотаксуване от водачите на всички моторни-превозни средства, паркирали в „Синята Зона“ в централната част на град Ямбол. Местата на всички паркинг автомати са обозначени с указателни знаци поставени в зоните за самотаксуване.
Водачите са длъжни при паркиране в тези зони да установят месторазположението на паркинг автоматите, да закупят необходимият им билет за времетраенето, за което ще паркират. Поставянето на билета става на вътрешната страна на предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън. Минималната стойност на билета е от един лев и разрешава престой от един час. Паркинг автоматът не връща ресто. При поставяне на повече монети от един лев, той пресмята съответното време на престой.
Билетът от паркинг автомата важи за цялата „Синя зона“ до изтичане на съответно разрешеното време. Остава самотаксуването чрез SMS на кратък номер 1346 за всички мобилни оператори и самотаксуване чрез закупуване на специални талони за паркиране от служителите на „Синята зона“, търговската мрежа на град Ямбол и от офиса на ОП „Платени зони за паркиране“ – ул. „Александър Стамболийски“ № 29.