Във Варна обучават студенти на отношение към мигрантите

Форум под надслов „Обществени нагласи към миграцията и подходи за европейска толерантност и недискриминация“ ще се проведе с домакинството на Висшето училище по мениджмънт, където се обучават студенти от над 50 националности. В рамките на събитието ще бъдат разгледани данни и факти за миграцията към България и формираните перцепции на българското общество към чужденците, избрали родината ни като място за пребиваване. Своите наблюдения и опит ще разкажат експерти с дългогодишна практика в работата с мигранти, сред които ръководителите на Център за мигранти-Варна и на Бежанско-мигрантската служба към БЧК.