Във Виена търсят геотермална енергия дори по улиците

Във Виена за първи път започват да се правят сондажи на обществено място – направо на тротоара, за да се търси геотермална енергия. За експеримента е избрана кооперация от началото на миналия век, чиито обитатели в бъдеще ще ползват топлина от недрата на Земята.
До 2040 г. австрийската столица си е поставила за цел да стане климатично неутрална. Най-големият сегмент, който трябва да се обнови, е жилищният, тъй като около 400 хил. жилища в града все още се отопляват на газ. Градската управа иска да покаже как ще стане обновяването чрез 100 експериментални проекта. Сградата е вече санирана с допълнителна изолация и е преоборудвана за снабдяване с топлина от земята. В двора й са поставени четири сонди на дълбочина 100 и 150 метра. За да бъдат топлофицирани по новия начин всички 15 жилища, проектантите поставят сонда и на тротоара по липса на повече място в двора.