Възстановка „Келтите в долината на тракийските царе” готвят в Мъглиж

Възстановката „Келти в Долината на тракийските царе” ще организира община Мъглиж на 30 април т.г. Историята за съществувало някога келтско царство в Подбалканското поле не е измислена. Пръв за нея съобщава д-р Константин Иречек в „История на българите”, издадена през 1875 година в Прага. Столицата на това царство е мистериозният древен град Тиле. Някои учени я вързват с днешното Тулово в община Мъглиж.
Но въпросът е кога и как келтите са се озовали в Подбалканската долина. Според едни източници те са проникнали в Северна Тракия като са вървели срещу течението на река Марица. Други източници проследяват пътя на келтите, водени от първоначално от Критерий, а по-късно от Комонторий през Мизия, където воювали с местните тракийски племена трибали и мизи. В публикацията си „Траките” в сборника „През вековете” през 1938 г. доцент Васил Миков описва археологически находки, характерни за древните келти. На тази база той определя точния им път. Келтите се движели бавно, заедно с жените, децата и цялата си покъщнина, търсейки по-плодородна и богата земя за заселване. Те са следвали течението на река Дунав. Прехвърлят Хемус през Химитлийския проход и навлизат в Подбалканското поле от запад на изток по течението на река Тунджа. Завладяват всички крепости на Тракийския династ Севт III и неговата столица Севтополис. Една от неговите хипотези е, че столицата им Тиле се е намирала при село Тулово.