Възстановяват разписанието на автобусните линии в Ямбол

Считано от 15 юни, понеделник, Община Ямбол възстановява нормалното изпълнение на графика на всички вътрешноградски и междуселищни автобусни линии. Информация относно графика може да намерите на сайта на Общината.