В Ардино рисуваха „С очите си видях бедата”

Общински кръг на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се проведе в сградата на Центъра за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР) – ОДК в Ардино. Целта на конкурса е чрез средствата на изобразителното изкуство да се пресъздадат познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система.
Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание по Програмата на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ. Участниците в конкурса бяха разпределени в три възрастови групи: от 6 до 10 години, от 11 до 14 години и от 15 до 18 години. Жури с председател Мюзейен Юсуфова, учителка в ЦПЛР-ОДК, определи призьорите в трите възрастови групи. Победител при най-малките е Севил Хайрулова, във втората възрастова група първенец е Фунда Ибрямова, а при най-големите Стела Минчева. Всички призьори и участници получиха награди, осигурени от община Ардино, а най-добрите ще участват в Областния кръг, който ще се проведе през май в Кърджали.
Класиране:
Първа възрастова група (6-10 г.)
1. Севил Хайрулова – 8 г.
2. Пънар Чауш – 10 г.
3. Берна Бейнур – 10 г.

Втора възрастова група (11- 14 г.)
1. Фунда Ибрямова – 12 г.
2. Вилияна Симова – 11 г.
3. Диляра Реджебова – 11 г.
3. Ясмин Садула – 12 г.

Трета възрастова група (15 -18 г.)
1. Стела Минчева – 15 г.
2. Севги Карахасан – 15 г.
3. Сание Али – 15 г.
Поощрителна награда имат Мерт Зинел – 9 г., Беркай Юмер – 9 г., Ердениз Салиев – 9 г., Есин Юмерова – 9 г.